تماس با ما
درباره ما
بلاگ
سرویس ها
سرویس مورد نظر خود را انتخاب کنید
GeForce
RTX 3090
24 GB Memory
- 12 Core vCPU
- 60 GB RAM
- 400 GB SSD
- Linux
۲،۷۷۲،۰۰۰
تومان / هفتگی
GeForce
RTX 3090
24 GB Memory
16

x
- 128 Core vCPU
- 960 GB RAM
- 8 TB SSD
- Linux
تماس بگیرید
تومان / هفتگی
GeForce
RTX 3090
24 GB Memory
4

x
- 64 Core vCPU
- 400 GB RAM
- 2 TB SSD
- Linux
۱۳،۸۶۰،۰۰۰
تومان / هفتگی
GeForce
RTX 3090
24 GB Memory
- 12 Core vCPU
- 60 GB RAM
- 400 GB SSD
- Linux
۳۹۶،۰۰۰
تومان / روزانه
GeForce
RTX 3090
24 GB Memory
16

x
- 128 Core vCPU
- 960 GB RAM
- 8 TB SSD
- Linux
تماس بگیرید
تومان / روزانه
GeForce
RTX 3090
24 GB Memory
4

x
- 64 Core vCPU
- 400 GB RAM
- 2 TB SSD
- Linux
۱،۹۸۰،۰۰۰
تومان / روزانه
GeForce
RTX 3090
24 GB Memory
- 12 Core vCPU
- 60 GB RAM
- 400 GB SSD
- Linux
۱۶،۵۰۰
تومان / ساعتی
GeForce
RTX 3090
24 GB Memory
16

x
- 128 Core vCPU
- 960 GB RAM
- 8 TB SSD
- Linux
تماس بگیرید
تومان / ساعتی
GeForce
RTX 3090
24 GB Memory
4

x
- 64 Core vCPU
- 400 GB RAM
- 2 TB SSD
- Linux
۸۲،۵۰۰
تومان / ساعتی
تشخیص چهره
تشخیص دود و آتش
تشخیص پلاک
هوش مصنوعی
سرورهای قدرتمند هما به شما کمک میکند الگوریتمهای هوش مصنوعی خود را به سرعت آموزش دهید و در کسب و کار خود از آنها استفاده کنید.
تشخیص چهره
تشخیص دود و آتش
تشخیص پلاک
منتخب از وبلاگ
کسب و کار هایی که به ما اعتماد کرده اند
کسب و کار هایی
که به ما اعتماد کرده اند
c
2022 Homa
-
Designed with