تماس با ما
درباره ما
بلاگ
سرویس ها
سرویس مورد نظر خود را انتخاب کنید
GeForce
RTX 3090
24 GB Memory
12 Core vCPU
60 GB RAM
400 GB SSD
Linux
۲،۷۷۲،۰۰۰
تومان / هفتگی
GeForce
RTX 3090
24 GB Memory
16

x
128 Core vCPU
960 GB RAM
8 TB SSD
Linux
تماس بگیرید
تومان / هفتگی
GeForce
RTX 3090
24 GB Memory
4

x
64 Core vCPU
400 GB RAM
2 TB SSD
Linux
۱۳،۸۶۰،۰۰۰
تومان / هفتگی
GeForce
RTX 3090
24 GB Memory
12 Core vCPU
60 GB RAM
400 GB SSD
Linux
۳۹۶،۰۰۰
تومان / روزانه
GeForce
RTX 3090
24 GB Memory
16

x
128 Core vCPU
960 GB RAM
8 TB SSD
Linux
تماس بگیرید
تومان / روزانه
GeForce
RTX 3090
24 GB Memory
4

x
64 Core vCPU
400 GB RAM
2 TB SSD
Linux
۱،۹۸۰،۰۰۰
تومان / روزانه
GeForce
RTX 3090
24 GB Memory
12 Core vCPU
60 GB RAM
400 GB SSD
Linux
۱۶،۵۰۰
تومان / ساعتی
GeForce
RTX 3090
24 GB Memory
16

x
128 Core vCPU
960 GB RAM
8 TB SSD
Linux
تماس بگیرید
تومان / ساعتی
GeForce
RTX 3090
24 GB Memory
4

x
64 Core vCPU
400 GB RAM
2 TB SSD
Linux
۸۲،۵۰۰
تومان / ساعتی
تشخیص چهره
تشخیص دود و آتش
تشخیص پلاک
هوش مصنوعی
سرورهای قدرتمند هما به شما کمک میکند الگوریتمهای هوش مصنوعی خود را به سرعت آموزش دهید و در کسب و کار خود از آنها استفاده کنید.
تشخیص چهره
تشخیص دود و آتش
تشخیص پلاک
منتخب از وبلاگ
کسب و کار هایی که به ما اعتماد کرده اند
کسب و کار هایی
که به ما اعتماد کرده اند